امروز شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰ ۱۳:۰۱

تماس با فلزات رنگین هیربد (سهامی خاص)

فلزات رنگین هیربد (سهامی خاص)

کامیار باقی نژادفرد

Iran

تهران - تهران

خیابان ولیعصر، ابتدای یوسف آباد ، خیابان دوم ، شماره 3 ، واحد 3و4

  • ۰۲۱ ۸۸۹۷۴۱۸۹
  • ۰۲۱ ۸۸۹۵۸۳۵۰

۸۸۹۹۵۹۸۸

۸۸۹۵۸۹۷۱

۰۹۱۲۸۹۸۸۸۶۴