امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ ۱۰:۰۴

فلزات رنگین هیربد (سهامی خاص)

کامیار فرد

Iran

تهران - تهران

خیابان ولیعصر، ابتدای یوسف آباد ، خیابان دوم ، شماره 3 ، واحد 3و4

  • ۰۲۱ ۸۸۹۷۴۱۸۹
  • ۰۲۱ ۸۸۹۵۸۳۵۰

۸۸۹۹۵۹۸۸

۸۸۹۵۸۹۷۱

۰۹۱۲۸۹۸۸۸۶۴

www.hirbodco.ir